Medlemsskap

Medlemsskap 2021

Läs mer här:

Därför ska du vara med i UNMF/NRF!

 • Nämndemännens riksförbund representerar Sveriges nämndemän nationellt och
  internationellt.

 • NRF arbetar intensivt och oförtröttligt för bättre villkor för landets nämndemän.

 • NRF uppvaktar Justitiedepartementet, Riksdagens justitieutskott,
  Domstolsverket, Sveriges kommuner och regioner för att uppnå bättre villkor.

 • Ett höjt arvode landets nämndemän är centralt i NRFs arbete. Dagens låga arvode
  måste snart vara historia.

 • NRF utgör en viktig remissinstans i det rättsliga Sverige.

 • NRF är representerat i landets överklagandenämnd där vi tillvaratar
  nämndemännens intressen.

 • NRF möter media av alla slag.

 • Ju fler som är med i Nämndemännens Riksförbund – desto starkare
  nämndemännens sak i landet.

 • NRF erbjuder sina medlemmar förmånlig försäkringsservice med självrisk
  eliminering för vissa typer av olyckor.

 • NRF arbetar för att förbättra våra villkor. Därför anser vi att det är osolidariskt
  att stå utanför NRF och låta övriga nämndemän ta det ideologiska och
  ekonomiska ansvaret för nämndemännens framtid.

 • Hotet mot nämndemännen i Sverige är inte över! Vi behöver arbeta tillsammans
  och engagera fler nämndemän i föreningsarbetet. Vi behöver fler betalande
  medlemmar!


Jag vill därför uppmana dig som är nämndeman i Uppsala Tingsrätt eller
Förvaltningsrätten, att redan nu anmäla dig som medlem och betala sedan

årsavgiften på 250 kr. 150 kr går till Nämndemännens Riksförbund och 100 kr behåller vi i
Upplands Nämndemannaförening.


Swish: 1231236207
Plusgiro: 66 21 03-1


Leif Svensson
Ordförande Upplands Nämndemannaförening

ANMÄLAN MEDLEMSSKAP

2021
2022
 
 
 
 
 
 
Swish
Bank
 
 
Godkänner
 
 

Läs mer om GDPR här !