History 2021

Vad hände under 2021?

Aktuellt :

Välkommen till webbinarium om utsatthet på landsbygden 22/2!

Utanför tingsrätten - Smedsgränd 22LÄS MER PÅ AKTIVITETS-FLIKEN !


Årets nämndeman

firades torsdag 3 juni kl 12:00

Utanför tingsrätten - Smedsgränd 22


Anders Åresten utnämnd till Årets nämndeman av Nämndemännens Riksförbund.


Förbundsstyrelsen har utsett Anders Åresten, Upplands Nämndemannaförening till Årets nämndeman. Anders är både nämndeman och ledamot i nämndemannaföreningen i Upplands styrelse. Han har en gedigen och professionell erfarenhet och han håller etiken högt. Han är en god lyssnare och han har ett stort engagemang för sina uppdrag. Han har ensamt rekryterat 30 - 40 medlemmar till föreningen.


Utdelningen av utmärkelsen skulle göras av förbundsordförande Stefan Blomquist och äga rum vid en ceremoni i Uppsala på nämndemännens dag den 11 maj, men pga sjukdom senarelades utdelningen av denna utmärkelse tills 3 juni.Kalender :


  • Januari 28, Föreläsning "Barnkonventionens grunder och grundprinciper samt barnkonventionen som lag och tillämpning" - läs mer

  • Februari 25, Föreläsning "Fortsättning: Barnkonventionens grunder och grundprinciper samt barnkonventionen som lag och tillämpning." - läs mer

  • Mars 30, Föreläsning: "Barns utsatthet utifrån övergrepp och sexualitet, terminologi, exploatering och Internet" - läs mer

  • April 14 , Föreläsning: "Heder och barns utsatthet." - läs mer

  • Maj 6, Föreläsning: "Barns rättigheter och föräldrars rättigheter. Hur förhåller de sig till varandra i t.ex. vårdnadsfrågor och beslut om omhändertagande? Barn som utsätts för våld samt deras rättigheter och möjligheter till skydd." - läs mer

  • Maj 6   Årsmöte

  • Maj 11 - NÄMNDEMÄNNENS DAG med gratulering av  "Året Nämndeman" samt webb-föreläsning av Jens Lapidus

  • Juni 3 - Nu blev Anders Åresten firad - läs mer på aktivitetsflik


  • November 29 - Julbord