nmrfBREV

NRF 40 år den 9 november


INBJUDAN som åhörare till NRF:s Förbundsstämma  2020-08-15


Läs inbjudan HÄR!

INBJUDAN till webb-sändning 2020-04-23


Läs inbjudan HÄR!

Ordförandekonferensen 2019

Nämndemän!


Den 5 oktober höll NRF en ordförandekonferens i Stockholm. Ca 50 föreningar av 54 var representerade.

Styrelsen för NRF hade lagt ner ett gediget arbete på planläggningen av konferensen.

NRF’s ordförande Linda von Beetzen öppningstalade.


Temat för konferensen var ersättningsnivån för nämndemän, säkerhet och vårt ”varumärke” samt problemet vi har med allt för få anslutna nämndemän. Av totalt 8500 nämndemän är endast lite drygt 2000 anslutna. Det är av stor vikt för vårt varumärke att vi lyckas bättre med rekryteringen framöver. NRF har nu börjat ett samarbete med TCO. Det innebär att vi kan utnyttja den erfarenhet och tyngd som finns där, i just de för oss viktigaste frågorna.


Roine Hangvar kom med en utmaning att skriva en motion till våra kommunpolitiker eller till våra ledamöter i Sveriges Riksdag. Titta på Roines presentation så får du kanske några idéer.


Till er som är medlemmar vill jag rikta en uppmaning om att hjälpa till i rekryteringsarbetet. Det är mycket viktigt att vi blir fler och får större tyngd, både när det handlar om förhandling med DV om ersättningsnivån och att vi skapar ett starkare varumärke.


NRF är remissorgan gentemot Domstolsverket, regering och riksdag i frågor som berör Sveriges rättsväsen.

NRF och lokalföreningarna står inför utmaningar!


Leif Svensson

Ordf. Upplands Nämndemannaförening