CoronaMail


Hej Catarina!

Under de senaste dagarna har jag blivit kontaktad av nämndemän som upplever att det inte är möjligt att hålla social distans i nämndemannarummet. Vi vet att antalet tjänstgörande nämndemän kan variera från gång till annan. Men nämndemän ska inte behöva känna otrygghet och rädsla för att bli smittade. Många av oss är trots allt närmare 70-årsstrecket. 

Jag utgår från att du visar samma förståelse, omtanke och hänsyn för nämndemannagruppen som du har visat genom åtgärder på kontor och lunchrum för personalen. Vi har tagit del av en intervju på svt.se, som beskriver vilka åtgärder som vidtagits. Dessutom berättar vissa domare och notarier hur det ser ut på kontorsnivå nu. Dessa åtgärder tycker vi naturligtvis är mycket bra.

Med vänlig hälsning,
Leif Svensson
Ordf. Upplands NämndemannaföreningHej!

Ja det är naturligtvis så att även förvaltningsrättens nämndemän använder nämndemannarummet men det vet du säkert också Leif, och vi båda domstolar arbetar tillsammans i de flesta frågor som rör våra nämndemän, så även när det gäller miljön i lokalerna. Domstolarna disponerar gemensamt bl.a. matsalen i vilken vi tillsammans genomfört åtgärder. Matsalen ligger på ett av förvaltningsrättens våningsplan, och medarbetarna hjälps kontinuerligt åt att hålla lite koll i matsalen genom att flytta isär stolar, äta på olika tider m.m. Vi har också upprättat en "lokal ordningsstadga" m.a.a. rådande coronaläge, som vi anslagit på flera ställen på våra våningsplan, bl.a. på det våningsplan där vi har våra nämndföredragningar. 

Ta gärna med mig i dina mejl framöver när det gäller nämndemammafrågor som berör båda domstolarna, så kan jag och Catarina hjälpas åt att bemöta dina frågor.

Med vänlig hälsning

Anna Maria Åslundh-Nilsson
Lagman, Administrativ enhet, Förvaltningsrätten i UppsalaHej Leif
Som Anna Maria skriver har vi tagit bort hälften av stolarna i matsalen, lagt ut lappar om hur många som får sitta vid varje bord och markerat att en del stolar ska man inte sitta i. Jag skickar även detta mail till Henrik Strand och ber honom nu att se till att detsamma görs i nämndemannarummet. Vi på tingsrätten har även sittplatser för fika på vårt våningsplan, även bland dessa har vi minskat antalet stolar. Jag har uppmanat alla att sprida ut sitt lunchätande, förstår att det inte går att göra när det gäller nämndemännen som är hänvisade till den tid då förhandlingen gör lunchuppehåll. Trots detta är det stundtals fullt i matsalen, vi har alltså ingen möjlighet att låta nämndemän komma in i våra lokaler och äta lunch. Vi på tingsrätten har också utökat flextiden så att medarbetarna ska kunna undvika att åka kommunalt hit i rusningstid. Däremot har vi mycket svårt att låta medarbetare arbeta hemma, vi har endast en som gör detta på heltid. Vi följer Folkhälsomyndighetens råd. Vi uppmanar alla att tvätta händerna. Vi har haft flaskor med handsprit i nämndemannarumnet men tyvärr har de stulits så nu har vi inte det längre. Jag vet också att Förvaltningsrätten inte kan resa till sjukhusen för att ha sina "psykmål" utan har dessa härifrån vilket bl.a. medför att de nämndemän som deltar i dessa alltid är i huset.


Vi ställer in många förhandlingar, vissa veckor över 40 %. Trots det är det många förhandlingar som pågår samtidigt vissa dagar. Detta beror bl.a. på att vi har flera längre brottmål med frihetsberövade. Vi har därför ett hårt tryck på våra salar. Vi försöker att flytta målen så att de ska vara i så stora salar som möjligt, för att möjliggöra fysiskt avstånd mellan de olika aktörerna. Vi har tagit bort hälften av åhörarstolarna för att minska antalet personer som kan vistas där samtidigt. 

Som du känner till ska tingsrättens nämndemän vara i salen kl 8.45 när förhandlingen startar kl. 9.00. I det läge som är nu är det naturligtvis inget som hindrar att en nämndeman som kommer tidigt går upp till salen och sätter sig där tidigare. Det går också att ta med sig en kopp kaffe dit, om man bara ser till att ha druckit ur den när förhandlingen börjar och ser till att ta ner sin kopp till nämndemannarummet igen när man är klar. 

Jag utgår från att alla nämndemän visar varandra respekt och förståelse. Stannar hemma och sjukanmäler sig om man känner symtom på hosta, snuva, feber eller förkylning. När det gäller den pollenallergi som börjat nu har jag följt Folkhälsomyndighetens råd och uppmanat alla att ta medicin i förebyggande syfte och inte komma till jobbet förrän man varit symtomfri i två dagar. Detsamma utgår jag från att nämndemännen gör. Jag utgår också från att alla ser till att "hålla armlängds avstånd" till varandra i samtliga situationer. Jag förstår att detta kan vara svårt i morgonrusningen i nämndemannarummet, men som sagt, det finns inget som hindrar att man tar med sin kaffekopp till den sal man ska sitta i direkt när man kommer på morgonen. 

Med vänlig hälsning

Catarina Barketorp
Lagman, Uppsala tingsrätt