HistAkt2019

Program  2019

Onsdag 30 januari -  Vi är inbjudna till föreläsning i Nacka

HejHär kommer en inbjudan från Nacka Tingsrätt till föreläsning med polisman Mikael

Nyqvist, om utredningen av våldtäktsvågen i Örebro onsdagen den 30 januari 2019Anmälan med information om vilken nämndemannaförening du tillhör samt mobilnummer senast 20 januari till Kerstin Malmström,


kerstin@ichiban.seMed vänliga hälsningar


Styrelsen

Uppland NämndemannaföreningLördag 2 februari -  Vi är inbjudna till föreläsningar i Örebro

Klicka på brevet för att få en tydligare bild !!

OBS:  Du måste anmäla dig till oss senast 7 januari !!!


Tisdag 12 februari -  Om 2006 års familjelagstiftning

Upplands Nämndemannaförening inbjuder till ett litet seminarium och diskussion om

2006 års familjelagstiftning.

 

I panelen har vi följande experter på lagstiftningen:

 

         * Anna Singer, professor i civilrätt

 

         * Gunilla Olsson, advokat

 

         * Anti Avsan, f.d. rådman och riksdagsledamot. Ledamot i civilutskottet och

             justitieutskottet.

 

         * Matts Hertsberg och Anders Fors, föreningen PappaBarn, som har varit en

            remissinstans för revidering av 2006 års familjelagstiftning

 

Sedan lagen trädde i kraft 2006 har antalet vårdnadstvister i domstol ökat med näst intill det dubbla. Det är ett stort problem som naturligtvis inte var avsikten med lagen. Det ökar belastningen på domstolarna och på socialkontoren så väl som för familjerna.

 

Vi ska få en genomgång av dessa experter, på hur man ser på lagstiftningen.

 

Efter det hoppas vi på en livaktig diskussion!

 

Tid: Tisdagen den 12 februari, kl 13.00 – ca 17.00,  fika ca kl.14.30

 

Plats: Uppsala Universitet, Universitetshuset, Biskopsgatan. Sal 8

            Ingång från stora parksidan.  


Anmälan till: kontakt@unmf.se, eller här nedanför senast 10 februari kl 18:00 

(max 48 deltagare)


 

Välkommen!

 

Styrelsen för Upplands Nämndemannaförening

Klicka på bilden för att göra den större !

Måndag 29 april  - Uppsalapolisens förre presstalesman

Den 29/4 Kl. 18.30 kommer Uppsalapolisens förre presstalesman Christer Nordström till UNMF och berättar intressanta historier från sin karriär.


Måndag 27 maj / Onsdag 29 maj - RundvandringRundvandring i domstolens lokaler den 27 och den 29 maj, kl 14.00 båda dagarna.


Visning av hur de nya lokalerna i domstolens byggnad ser ut, bl.a. häktesrummen, försvarsadvokaternas rum och medlyssningsrummen.  


Vi samlas i nämndemannarummet 10 minuter innan och går i samlad trupp till huvudentrén där vi träffar Henrik Strand som är service- och säkerhetschef vid Uppsala tingsrätt.

Måndag 30 september - Besök på Kriminalvården Uppsala


Besök på Häktet i Uppsala

Vi träffas utanför polishuset 12:45 den 30 /9 för en presentation 13:00-15:00.


Besöksadress:


Svartbäcksgatan 49

753 32 Uppsala

Häktet Uppsala tar emot både häktade med och utan restriktioner. Här finns även särskilda gemensamhetsavdelningar. Häktet har 66 platser.Häktet Uppsala har en gemensamhetsavdelning med verkstad där man utför enklare arbeten. Det finns dagrum (endast gemensamt), motionsrum, andaktsrum och videorum som de häktade har tillgång till.


Häktet besöks av olika organisationer såsom Frivilliga samhällsarbetare och Röda korset. NAV - Nämnden för Andlig Vård erbjuder även samtal med de häktade enskilt eller i grupp. Uppsökarverksamhet bedrivs för att motivera de intagna till behandling. I viss utsträckning finns det möjlighet till studier via Lärcentrum.


INGEN ANMÄLAN BEHÖVS!


Upplands Nämndemannaförening


Onsdagen 13 November - Hjärt- och Lungräddning

Vi träffas på Kungsgatan 62 5tr, klockan 18:00-20:00 och får tillsammans, med hjälp av nämndemannen Anders Åresten, lära oss hjärt- och lungräddning.MAXIMALT 12 PERSONER (det kan bli fler datum längre fram om det behövs)


OBLIGATORISK ANMÄLAN - kan göras längst ner på vår WEBBsida "Aktiviteter" eller till vår sekreterare Eva Enskär  telefon 070-389 36 56 eller mail kontakt@unmf.se

Måndag 23-24 November - kryssning


LÄS MER - klicka här!

Anmälan till aktivitet:

 
 
 
 

Eventuella betalningar kan göras till vårt plusgiro: 66 21 03-1 eller Swish: 123 123 62 07

(Glöm inte att ange vem som betalar och vad det gäller!)