Aktiviteter

Aktiviteter  2021

Årets nämndeman

firades torsdag 3 juni kl 12:00

Utanför timgsrätten - Smedsgränd 22


Anders Åresten utnämnd till Årets nämndeman av Nämndemännens Riksförbund.


Förbundsstyrelsen har utsett Anders Åresten, Upplands Nämndemannaförening till Årets nämndeman. Anders är både nämndeman och ledamot i nämndemannaföreningen i Upplands styrelse. Han har en gedigen och professionell erfarenhet och han håller etiken högt. Han är en god lyssnare och han har ett stort engagemang för sina uppdrag. Han har ensamt rekryterat 30 - 40 medlemmar till föreningen.


Utdelningen av utmärkelsen skulle göras av förbundsordförande Stefan Blomquist och äga rum vid en ceremoni i Uppsala på nämndemännens dag den 11 maj, men pga sjukdom senarelades utdelningen av denna utmärkelse tills 3 juni.Anmälan till aktivitet:

 
 
 
 

Eventuella betalningar kan göras till vårt plusgiro: 66 21 03-1 eller Swish: 123 123 62 07

(Glöm inte att ange vem som betalar och vad det gäller!)