Hem

Välkommen till

Upplands Nämndemannaförening


En mötesplats för nämndemän vid Uppsala Tingsrätt och Förvaltningsrätten i Uppsala.


Vi träffas regelbundet vid föreläsningar, studiebesök eller studieresor, både som ett led i vår kompetensutveckling och för att växa i vår nämndemannaroll och för socialt umgänge med kollegor.

ÅRSMÖTE    6/5  

start 18:30

Du kan vara med via dator/mobil - länk kommer .....


Du kan hämta/läsa årsmöteshandlingarna i dokumentarkivet - klicka  här !


Nämndemännens Dag

              11/5

Anders Åresten utnämnd till Årets nämndeman av Nämndemännens Riksförbund.


Förbundsstyrelsen har utsett Anders Åresten, Upplands Nämndemannaförening till Årets nämndeman. Anders är både nämndeman och ledamot i nämndemannaföreningen i Upplands styrelse. Han har en gedigen och professionell erfarenhet och han håller etiken högt. Han är en god lyssnare och han har ett stort engagemang för sina uppdrag. Han har ensamt rekryterat 30 - 40 medlemmar till föreningen.
Utdelningen av utmärkelsen kommer att göras av förbundsordförande Stefan Blomquist och äga rum vid en ceremoni i Uppsala 11 maj.


LÄS MER HÄR! - och det kommer ytterligare information efterhand ...

JENS LAPIDUS föreläser på Nämndemännens dag 11 maj


Jens är en av Sveriges nu hetaste författare bl.a. med boken ”Paradis City” och tidigare ” Snabba Cash”, som filmatiserades 2010 med Joel Kinnaman i hu-vudrollen och toppade bio-listan. Jens jobbade tidigare som advokat och var hösten 2020 aktuell med TV-serien ”Top Dog” på TV4 men han har även fler strängar på sin lyra, såsom barnboksserien ”Dillstaligan”.


I sin föreläsning berättar Jens bland annat om likheterna mellan sitt författarskap och advokatyrket, och hur det kom sig att han som framgångsrik advokat började skriva. Hur kan man använda litteraturens makt för att förbättra världen? Du får en inblick i hur han genom åren lyckats gestalta människor som kan vara raka motsatsen i förhållande till honom själv. Jens relation med unga kriminella killar har även gett honom en insikt i vad vi kan göra för att bekämpa gängvåld. Med spännande och roliga anekdoter, bland annat det absolut läskigaste telefonsamtalet han någonsin fått, önskar Jens ge publiken en tankeställare och insyn i en annan värld som kanske finns närmare än vi vill tro. Han tar också upp hur han ser på nämndemannainstitutet och vårt uppdrag.


LÄS MER HÄR!

Aktuellt :

Kalender 2021

( Trots Corona så hände det en hel del 2020 - läs här! )


  • Januari 28, Föreläsning "Barnkonventionens grunder och grundprinciper samt barnkonventionen som lag och tillämpning" - läs mer

  • Preliminärt i februari är det ÅRSMÖTE, troligen via zoom  - handlingar/protokoll kommer snart...

  • Februari 25, Föreläsning "Fortsättning: Barnkonventionens grunder och grundprinciper samt barnkonventionen som lag och tillämpning." - läs mer

  • Mars 30, Föreläsning: "Barns utsatthet utifrån övergrepp och sexualitet, terminologi, exploatering och Internet" - läs mer

  • April 14 , Föreläsning: "Heder och barns utsatthet." - läs mer

  • Maj 6, Föreläsning: "Barns rättigheter och föräldrars rättigheter. Hur förhåller de sig till varandra i t.ex. vårdnadsfrågor och beslut om omhändertagande? Barn som utsätts för våld samt deras rättigheter och möjligheter till skydd." - läs mer

  • Maj 6   Årsmöte

  • Maj 11 - NÄMNDEMÄNNENS DAG med gratulering av  "Året Nämndeman" samt webb-föreläsning av Jens Lapidus

Tips:

 

Ny flik - "Internt" med löpande nyheter och kommentarer

NY ALTERNATIV WEBB-adress:  unmf.se (lättare att skriva än uppsalanamndemannaforening.se)

NY ALTERNATIV mail-adress:  kontakt@unmf.se (den gamla kontakt@uppsalanamndemannaforening.se funkar givetvis fortfarande)