Hem

Välkommen till

Upplands Nämndemannaförening


En mötesplats för nämndemän vid Uppsala Tingsrätt och Förvaltningsrätten i Uppsala.


Vi träffas regelbundet vid föreläsningar, studiebesök eller studieresor, både som ett led i vår kompetensutveckling och för att växa i vår nämndemannaroll och för socialt umgänge med kollegor.

Från ÅRSMÖTET  torsdagen den 6/5 tar vi bl.a. med oss att fortsätta satsa på webb-föreläsningar parallellt med våra lokala aktiviteter  (efter Corona-pausen).


Årets nämndeman

Anders Åresten utnämnd till Årets nämndeman av Nämndemännens Riksförbund.


Förbundsstyrelsen har utsett Anders Åresten, Upplands Nämndemannaförening till Årets nämndeman. Anders är både nämndeman och ledamot i nämndemannaföreningen i Upplands styrelse. Han har en gedigen och professionell erfarenhet och han håller etiken högt. Han är en god lyssnare och han har ett stort engagemang för sina uppdrag. Han har ensamt rekryterat 30 - 40 medlemmar till föreningen.


Utdelningen av utmärkelsen skulle göras av förbundsordförande Stefan Blomquist och äga rum vid en ceremoni i Uppsala på nämndemännens dag den 11 maj, men pga sjukdom senareläggs utdelningen av denna utmärkelse.


Vi återkommer ...

Aktuellt :

Kalender 2021

( Trots Corona så hände det en hel del 2020 - läs här! )


  • Januari 28, Föreläsning "Barnkonventionens grunder och grundprinciper samt barnkonventionen som lag och tillämpning" - läs mer

  • Preliminärt i februari är det ÅRSMÖTE, troligen via zoom  - handlingar/protokoll kommer snart...

  • Februari 25, Föreläsning "Fortsättning: Barnkonventionens grunder och grundprinciper samt barnkonventionen som lag och tillämpning." - läs mer

  • Mars 30, Föreläsning: "Barns utsatthet utifrån övergrepp och sexualitet, terminologi, exploatering och Internet" - läs mer

  • April 14 , Föreläsning: "Heder och barns utsatthet." - läs mer

  • Maj 6, Föreläsning: "Barns rättigheter och föräldrars rättigheter. Hur förhåller de sig till varandra i t.ex. vårdnadsfrågor och beslut om omhändertagande? Barn som utsätts för våld samt deras rättigheter och möjligheter till skydd." - läs mer

  • Maj 6   Årsmöte

  • Maj 11 - NÄMNDEMÄNNENS DAG med gratulering av  "Året Nämndeman" samt webb-föreläsning av Jens Lapidus

Tips:

 

Ny flik - "Internt" med löpande nyheter och kommentarer

NY ALTERNATIV WEBB-adress:  unmf.se (lättare att skriva än uppsalanamndemannaforening.se)

NY ALTERNATIV mail-adress:  kontakt@unmf.se (den gamla kontakt@uppsalanamndemannaforening.se funkar givetvis fortfarande)