Hem

Välkommen till

Upplands Nämndemannaförening


En mötesplats för nämndemän vid Uppsala Tingsrätt och Förvaltningsrätten i Uppsala.


Vi träffas regelbundet vid föreläsningar, studiebesök eller studieresor, både som ett led i vår kompetensutveckling och för att växa i vår nämndemannaroll och för socialt umgänge med kollegor.

God fortsättning på det nya året med förhoppningar om ett (bra) bättre 2021.

Aktuellt :

Kalender 2021

( Trots Corona så hände det en hel del 2020 - läs här! )


  • Januari 28, Föreläsning "Barnkonventionens grunder och grundprinciper samt barnkonventionen som lag och tillämpning" - läs mer
  • Preliminärt i februari är det ÅRSMÖTE, troligen via zoom  - handlingar/protokoll kommer snart...
  • Februari 25, Föreläsning "Fortsättning: Barnkonventionens grunder och grundprinciper samt barnkonventionen som lag och tillämpning." - läs mer
  • Mars 30, Föreläsning: "Barns utsatthet utifrån övergrepp och sexualitet, terminologi, exploatering och Internet" - läs mer
  • April , Föreläsning: "Heder och barns utsatthet." - läs mer
  • Maj 6, Föreläsning: "Barns rättigheter och föräldrars rättigheter. Hur förhåller de sig till varandra i t.ex. vårdnadsfrågor och beslut om omhändertagande? Barn som utsätts för våld samt deras rättigheter och möjligheter till skydd." - läs mer

Tips:

 

Ny flik - "Internt" med löpande nyheter och kommentarer

NY ALTERNATIV WEBB-adress:  unmf.se (lättare att skriva än uppsalanamndemannaforening.se)

NY ALTERNATIV mail-adress:  kontakt@unmf.se (den gamla kontakt@uppsalanamndemannaforening.se funkar givetvis fortfarande)