Hem

Välkommen till

Upplands Nämndemannaförening


En mötesplats för nämndemän vid Uppsala Tingsrätt och Förvaltningsrätten i Uppsala.


Vi träffas regelbundet vid föreläsningar, studiebesök eller studieresor, både som ett led i vår kompetensutveckling och för att växa i vår nämndemannaroll och för socialt umgänge med kollegor.

Från ÅRSMÖTET  torsdagen den 6/5 tar vi bl.a. med oss att fortsätta satsa på webb-föreläsningar parallellt med våra lokala aktiviteter  (efter Corona-pausen).


Årets nämndeman

firades torsdag 3 juni kl 12:00

Utanför timgsrätten - Smedsgränd 22LÄS MER PÅ AKTIVITETS-FLIKEN !


Aktuellt :

Kalender 2021

( Trots Corona så hände det en hel del 2020 - läs här! )


  • Januari 28, Föreläsning "Barnkonventionens grunder och grundprinciper samt barnkonventionen som lag och tillämpning" - läs mer

  • Preliminärt i februari är det ÅRSMÖTE, troligen via zoom  - handlingar/protokoll kommer snart...

  • Februari 25, Föreläsning "Fortsättning: Barnkonventionens grunder och grundprinciper samt barnkonventionen som lag och tillämpning." - läs mer

  • Mars 30, Föreläsning: "Barns utsatthet utifrån övergrepp och sexualitet, terminologi, exploatering och Internet" - läs mer

  • April 14 , Föreläsning: "Heder och barns utsatthet." - läs mer

  • Maj 6, Föreläsning: "Barns rättigheter och föräldrars rättigheter. Hur förhåller de sig till varandra i t.ex. vårdnadsfrågor och beslut om omhändertagande? Barn som utsätts för våld samt deras rättigheter och möjligheter till skydd." - läs mer

  • Maj 6   Årsmöte

  • Maj 11 - NÄMNDEMÄNNENS DAG med gratulering av  "Året Nämndeman" samt webb-föreläsning av Jens Lapidus

  • Juni 3 - Nu blev Anders Åresten firad - läs mer på aktivitetsfliken

  • November 29 - Julbord

Tips:

 

Ny flik - "Internt" med löpande nyheter och kommentarer

NY ALTERNATIV WEBB-adress:  unmf.se (lättare att skriva än uppsalanamndemannaforening.se)

NY ALTERNATIV mail-adress:  kontakt@unmf.se (den gamla kontakt@uppsalanamndemannaforening.se funkar givetvis fortfarande)