Aktiviteter

Program VÅREN 2019

Onsdag 30 januari -  Vi är inbjudna till föreläsning i Nacka

HejHär kommer en inbjudan från Nacka Tingsrätt till föreläsning med polisman Mikael

Nyqvist, om utredningen av våldtäktsvågen i Örebro onsdagen den 30 januari 2019Anmälan med information om vilken nämndemannaförening du tillhör samt mobilnummer senast 20 januari till Kerstin Malmström,


kerstin@ichiban.seMed vänliga hälsningar


Styrelsen

Uppland NämndemannaföreningLördag 2 februari -  Vi är inbjudna till föreläsningar i Örebro

Klicka på brevet för att få en tydligare bild !!

OBS:  Du måste anmäla dig till oss senast 7 januari !!!


Tisdag 12 februari -  Om 2006 års familjelagstiftning

Upplands Nämndemannaförening inbjuder till ett litet seminarium och diskussion om

2006 års familjelagstiftning.

 

I panelen har vi följande experter på lagstiftningen:

 

         * Anna Singer, professor i civilrätt

 

         * Gunilla Olsson, advokat

 

         * Anti Avsan, f.d. rådman och riksdagsledamot. Ledamot i civilutskottet och

             justitieutskottet.

 

         * Matts Hertsberg och Anders Fors, föreningen PappaBarn, som har varit en

            remissinstans för revidering av 2006 års familjelagstiftning

 

Sedan lagen trädde i kraft 2006 har antalet vårdnadstvister i domstol ökat med näst intill det dubbla. Det är ett stort problem som naturligtvis inte var avsikten med lagen. Det ökar belastningen på domstolarna och på socialkontoren så väl som för familjerna.

 

Vi ska få en genomgång av dessa experter, på hur man ser på lagstiftningen.

 

Efter det hoppas vi på en livaktig diskussion!

 

Tid: Tisdagen den 12 februari, kl 13.00 – ca 17.00,  fika ca kl.14.30

 

Plats: Uppsala Universitet, Universitetshuset, Biskopsgatan. Sal 8

            Ingång från stora parksidan.  


Anmälan till: kontakt@unmf.se, eller här nedanför senast 10 februari kl 18:00 

(max 48 deltagare)


 

Välkommen!

 

Styrelsen för Upplands Nämndemannaförening

Klicka på bilden för att göra den större !

Måndag 29 april  - Uppsalapolisens förre presstalesman

Den 29/4 Kl. 18.30 kommer Uppsalapolisens förre presstalesman Christer Nordström till UNMF och berättar intressanta historier från sin karriär.


Måndag 27 maj / Onsdag 29 maj - RundvandringRundvandring i domstolens lokaler den 27 och den 29 maj, kl 14.00 båda dagarna.


Visning av hur de nya lokalerna i domstolens byggnad ser ut, bl.a. häktesrummen, försvarsadvokaternas rum och medlyssningsrummen.  


Vi samlas i nämndemannarummet 10 minuter innan och går i samlad trupp till huvudentrén där vi träffar Henrik Strand som är service- och säkerhetschef vid Uppsala tingsrätt.

MER INFO NÄR DATUM FÖR AKTIVITETERNA ÄR KLARA !!!!

Anmälan till aktivitet:

 
 
 

Eventuella betalningar kan göras till vårt plusgiro: 66 21 03-1 eller Swish: 123 123 62 07

(Glöm inte att ange vem som betalar och vad det gäller!)