Hem

Välkommen till

Upplands Nämndemannaförening


En mötesplats för nämndemän vid Uppsala Tingsrätt och Förvaltningsrätten i Uppsala.


Vi träffas regelbundet vid föreläsningar, studiebesök eller studieresor, både som ett led i vår kompetensutveckling och för att växa i vår nämndemannaroll och för socialt umgänge med kollegor.

Nytt/Aktuellt:

  • Dags att betala medlemsavgift för 2019 - se fliken Medlemsskap
  • Årsmötet 2019-02-19 valde ny styrelse  - se fliken Styrelse
  • Läs om Familjerätts-seminariet (med lite dokumentation) på vår interna flik!!
  • NYTT från Nämndemännens Riksförbund, NRF - klicka!!!
  • AKTIVITET: 29/4 kommer Uppsalapolisens förre presstalesman till oss - se Aktivitet-fliken!

  • UNDER ÅRET kommer Nämndemannaföreningen att göra studiebesök hos Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten och få information om hur man arbetar med förundersökningar och väcker åtal m.m.    (återkommer när datum är klara!)
  • Vi kommer också att få en visning av hur de nya lokalerna i domstolens byggnad ser ut, bl.a. häktesrummen, försvarsadvokaternas rum och medlyssningsrummen.     (återkommer när datum är klara!)

Tips:

 

  • Ny flik - "Internt" med löpande nyheter och kommentarer
  • NY ALTERNATIV WEBB-adress:  unmf.se 

(lättare att skriva än uppsalanamndemannaforening.se)

  • NY ALTERNATIV mail-adress:  kontakt@unmf.se

(den gamla kontakt@uppsalanamndemannaforening.se funkar givetvis fortfarande)